Forms

OBRAZEC 1      Drugo pogodbeno razmerje – domači rezidenti                                                              doc  

OBRAZEC 2      Drugo pogodbeno razmerje – tuji rezidenti                                                                      doc  

OBRAZEC 3      Dohodek iz dejavnosti                                                                                                             doc  

OBRAZEC 4      Dohodek iz prenosa premoženjske pravice                                                                      doc  

IZJAVA               Izjava o pokojninskem in invalidskem zavarovanju                                                         doc  

SOGLASJE         Soglasje za obdelavo osebnih podatkov                                                                            doc  

PRAVILNIK         Pravilnik o varstvu osebnih podatkov                                                                                 pdf