Obvestila

Cenjene stranke obveščamo, da bo AAS v petek, 16. 8. 2019, zaprta!

Cenjenim strankam sporočamo, da smo imeli v času od 21. do 28. maja 2018 težave pri sprejemanju elektronske pošte. V kolikor na vaše elektronsko sporočilo niste prejeli odziva, nas kontaktirajte oziroma nam sporočilo pošljite ponovno. Zahvaljujemo se za razumevanje!

V skladu z UREDBO (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) je AAS sprejela ustrezne ukrepe za varstvo osebnih podatkov zaposlenih in strank s katerimi posluje.