Predstavitev

Osnovna dejavnost AAS je vseskozi uveljavljanje avtorskih pravic po individualnem pooblastilu avtorjev, kar obsega:

Izvedbo plačil avtorskega honorarja

Specialistično pravno svetovanje

Pridobivanje avtorizacij za gledališka dela

Vodenje registra avtorskih del

Svojo dejavnost od vsega začetka financira brez proračunskih sredstev, pač pa izključno s prihodki od prodaje svojih storitev, v največji meri v obliki provizije od obračunanih avtorskih honorarjev in drugih plačljivih storitev. Storitve zastopanja pred sodišči od leta 2011 dalje zagotavlja preko izkušene zunanje odvetniške pisarne.

Več storitev →

Ekonomska logika ter nujnost prilagajanja željam in potrebam strank sta zato prisotna v zavesti njenih zaposlenih še iz časov, ko to ni bilo samoumevno. Dolgo tradicijo ima tudi spoznanje, da prijazen odnost nič ne stane, a pri delu z ljudmi veliko prinese. Predvsem pa spoznanje, da delo s tujim denarjem zahteva ažurnost, natančnost in brezpogojno poštenost.

Specifična dejavnost je zahtevala razvoj specializiranih strokovnih znanj, predvsem s področja avtorskega prava ter davčnih predpisov. Po drugi strani pa tudi poznavanje kreativnih in produkcijskih procesov na številnih področjih človekovega ustvarjanja. Ni slučajno, da je prav dolgoletni vodja pravne službe AAS (dr. Miha Trampuž) postal prvi doktor avtorskega prava v naši državi. Prav tako ni slučajno, da se je mlada država pri zakonski ureditvi avtorske pravice, njenem usklajevanju z evropsko ureditvijo, pogajanjih za vstop v EU na tem področju oprla na strokovno znanje in kadre AAS.

Tradicija, znanje in kredibilnost so, vključno s prijaznim odnosom in ažurnostjo, glavne prednosti AAS, na katere stavi še danes.