AVTORSKI HONORAR

Izvedba plačila avtorskega
honorarja

PRAVNO SVETOVANJE

Specialistično svetovanje
s področja avtorskega prava

PRAVNO ZASTOPANJE

Zastopanje v izvršilnem, pravdnem
in stečajnem postopku

PRIDOBIVANJE AVTORIZACIJ

Urejanje avtorizacij za uprizarjanje
tujih ali domačih gledaliških del

REGISTER
AVTORSKIH DEL

Zavarovanje dokazov o avtorstvu
in času nastanka avtorskega dela

DRUGE STORITVE

Avtorski projekti na ključ, sestava in overitev pogodb,
posredovanje podatkov o dedičih domačih avtorjev itd.

Avtorska agencija za Slovenijo, vaš partner pri urejanju avtorskopravnih razmerij –
z znanjem in tradicijo

Že od leta 1955