– 1955 JAA, Zastopstvo za LR Slovenijo

Jugoslovanska avtorska agencija (JAA) s sedežem v Beogradu odpre v Ljubljani predstavništvo za Slovenijo (JAA, Zastopstvo za LR Slovenijo) v prostorih palače Evropa nasproti gostilne Figovec.

– 1972 TOZD Avtorska agencija za Slovenijo

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se agencija preimenuje in preoblikuje v JAA, TOZD Avtorska agencija za Slovenijo.

– 1991 AAS

Od slovenske osamosvojitve leta 1991 agencija deluje kot samostojno družbeno podjetje; odtlej v svojem nazivu namesto JAA uporablja kratico AAS.

Avtorska agencija za Slovenijo v različnih statusno-pravnih oblikah in nazivih deluje neprekinjeno že preko 60 let. Njeni začetki segajo v leto 1955, ko je leto prej ustanovljeni zavod Jugoslovanska avtorska agencija (JAA) s sedežem v Beogradu odprl v Ljubljani predstavništvo za Slovenijo (JAA, Zastopstvo za LR Slovenijo) v prostorih, kjer je še danes, v I. nadstropju palače Evropa nad nekdanjo kavarno Evropa nasproti gostilne Figovec. Njen prvi direktor (upravnik) je bil slovenski pesnik, publicist in pravnik Rado Bordon.

V sedemdesetih letih prejšnjega stoletja se je preoblikovala in preimenovala v JAA, TOZD Avtorsko agencijo za Slovenijo. Od slovenske osamosvojitve leta 1991 deluje kot samostojno družbeno podjetje; odtlej v svojem nazivu namesto JAA uporablja kratico AAS. Po lastninskem preoblikovanju v letu 1996 pa deluje kot zasebna gospodarska družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.).