Umetnost je moč

Henry Wadsworth Longfellow

 

Poslanstvo Avtorske agencije za Slovenijo je nuditi administrativno, knjigovodsko in pravno podporo avtorjem v razmerjih do naročnikov in uporabnikov njihovih del, da bi se lahko čimbolj posvetili svojemu ustvarjalnemu delu; naročnikom in uporabnikom avtorskih del pa olajšati sklepanje avtorskih pogodb z avtorji ter omogočiti enostavno, racionalno in davčno neoporečno izvedbo plačil avtorskih honorarjev.

Vizija agencije je postati nepogrešljiv člen v razmerjih med avtorji in naročniki njihovih del v zadovoljstvo tako avtorjev kot naročnikov avtorskih del in v svoje lastno zadovoljstvo.