Specialistično pravno svetovanje

1 Ustni posvet, pregled dokumentacije, sodelovanje pri pogajanjih
• 75,00 EUR na uro,
• 150,00 EUR na uro za uporabo tujega prava ali tujega jezika,
­     • 40,00 EUR oz. po dogovoru za predhodno oceno zadeve

2 Sestava zahtevnejših pogodb
• 100,00 EUR na uro,
• 200,00 EUR na uro za uporabo tujega prava ali tujega jezika

3 Pisna pravna mnenja in ekspertize
• 150,00 EUR na uro,
• 200,00 EUR na uro za uporabo tujega prava in tujega jezika

Opombe
1. Navedene cene so brez DDV, ki se prišteje po stopnji 22%.
2. Najmanjša obračunska enota pri urnih postavkah je začete pol ure.